Pensioen en de DGA

DGA

Indien je als de Directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, heb je de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding.

De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent direct een Vpb-voordeel. Je fiscale pensioenreservering is als werkkapitaal aan te wenden, waardoor de afhankelijkheid van externe financiering beperkt wordt. Bij een onverhoopt faillissement heb je kans je pensioen kwijt te raken.

Bij verkoop of overname van uw onderneming loop je het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan voldoen. Ook bestaat de kans dat er uiteindelijk onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om je pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Deze overdracht dient op commerciële waarderingsgrondslagen plaats te vinden.

Bij pensioenopbouw in eigen beheer draagt je BV het zogenaamde langlevenrisico. Dit is het risico dat het gereserveerde pensioenkapitaal eerder opraakt bij het ouder worden.

 • Voordelen pensioen in eigen beheer

   

  • Extra liquiditeitsruimte. De pensioenreserve vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat je over een deel van de winst geen belasting betaalt. Zo hou je meer over om in je bedrijf te investeren. Dit is uiteraard goedkoper dan lenen bij de bank.
  • Je bepaalt zelf hoe je je pensioenreserve investeert. In je eigen bedrijf, in een door jezelf samengestelde aandelenportefeuille, op een spaarrekening, of je laat het door een vermogensbeheerder doen.
  • Lagere kosten. Een pensioenverzekeraar brengt meer kosten in rekening dan je bij een pensioen in eigen beheer kwijt bent. Uiteraard geldt hierbij wel dat de besparing groter is naarmate je meer zelf beheert. Een verzekeraar doet het vermogensbeheer voor je en maakt een pensioenovereenkomst op.
  • Onafhankelijkheid. Omdat je zelf aan het roer staat, kun je op ieder moment besluiten te wijzigen van vermogensbeheerder of accountant. Je kunt de pensioenregeling aanpassen aan je eigen wensen en je kunt zelf een adviseur inschakelen. Voor de meeste ondernemers is dit veel waard.
 • Nadelen pensioen in eigen beheer

   

  • Je zult er zelf voor moeten zorgen dat er op je pensioendatum genoeg liquide middelen zijn om je pensioen uit te keren. Ook al is er geen geld aanwezig, de belastingdienst zal je wel een aanslag opleggen voor de belasting die er betaald zou moeten worden over de uitkering die er niet is. Planning is dus vereist.
  • Waar de onafhankelijkheid een voordeel is, heeft dit ook nadelen. Hoe vind je een goede adviseur? Welke vermogensbeheerder is geschikt? Hoe vaak moet de pensioenovereenkomst worden aangepast aan nieuwe wetgeving? Een verzekeraar zal je waarschuwen, als je het pensioen zelf opbouwt ben je zelf verantwoordelijk.
  • Het verkopen van de onderneming wordt lastiger met een pensioenreserve op de balans. De reserve is meestal geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (zoals een pand, machines of voorraden) en is zelden contant beschikbaar. Dat betekent dat je je bedrijf voor een lager bedrag verkoopt inclusief pensioenreserve, of de overnemende partij moet de pensioenreserve uitkopen. In het eerste geval is je pensioen afhankelijk van het slagen van het bedrijf, in het tweede geval wordt de overname moeilijker omdat de prijs omhoog gaat.
  • Het overlijdensrisico moet in de meeste gevallen alsnog bij een verzekeraar worden ondergebracht. Omdat de kans op overlijden relatief klein is, zijn de premies hiervoor vele malen lager dan voor de opbouw van het ouderdomspensioen.
  • Minder zekerstelling. Een verzekeraar valt onder uitgebreid toezicht van DNB en AFM. Als je pensioen in eigen beheer opbouwt in dezelfde B.V. die ook het bedrijfsrisico loopt, valt het pensioen bij een faillissement in de faillissementsboedel.  Het opgebouwde pensioen is dan zeer waarschijnlijk niet te redden. Als je met een holding- of beheer-B.V. werkt, zijn er wél mogelijkheden om het pensioen te beschermen tegen faillissementsrisico's. Als je in dienst bent bij de beheer-B.V. en daar ook het pensioen opbouwt, zal de pensioenreserve niet in een faillissementsboedel vallen. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat als je je pensioenreserve uitleent aan de werk-B.V. om in het bedrijf te investeren, je alsnog het risico loopt dat de pensioengelden bij een faillissement verloren gaan.
 • Vertrouwen is goed, controle is beter

  Zowel bij de advisering als het sec uitvoeren van actuariële berekeningen, zal de pensioenadviseur de bestaande pensioentoezegging controleren in relatie tot je pensioenvoorziening.

  Bij nieuwe pensioentoezeggingen in eigen beheer verzorgt de pensioenadviseur fiscaal goedgekeurde pensioenbrieven, een actuariële fiscale berekening, een actuariële commerciële berekening en tot slot mag je verwachten dat je jaarlijks bij de berekeningen een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangt.

  Waarom je een pensioenadviseur nodig hebt

  Een pensioenadviseur is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

  • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
  • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
  • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
  • Inkoop dienstjaren
  • Stamrechtberekening eigen beheer
  • Stamrechtovereenkomst
 • Waarom je een pensioenadviseur nodig hebt

  Een pensioenadviseur is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

  • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
  • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
  • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
  • Inkoop dienstjaren
  • Stamrechtberekening eigen beheer
  • Stamrechtovereenkomst
 • Maak hier gerust een afspraak met Verton & De Laat