De zelfstandig ondernemer en pensioen

Ondernemer / ZZP

Als ondernemer heb je een bijzondere positie voor wat betreft de opbouw van je pensioenvoorziening. Voor de zelfstandig ondernemer zijn er specifieke mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen.

 

 • Pensioen zelfstandig ondernemer

  Indien je als zelfstandig ondernemer werkt, bouw je geen pensioen op. Je krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. Om toch een pensioen op te bouwen kun je gebruik maken van de Fiscale Ouderdagsreserve. (FOR) Deze regeling maakt het voor jou als zelfstandig ondernemer mogelijk om maximaal 12% van de jaarwinst te reserveren.

  Echter de FOR mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Een deel van de FOR kun je gebruiken om een lijfrente aan te kopen. En ook als je je onderneming beëindigd en stakingswinst boekt kun je een lijfrentepolis aankopen.

 • Pensioenadvies zelfstandig ondernemer

  Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van pensioenopbouw.

  Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de pensioenen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een pensioen op te bouwen.

  Een pensioenadviseur kan de ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

  • Oudedagsvoorzieningen
  • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
  • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst
 • Tekort?

  Om te kunnen beoordelen of je voldoende inkomen hebt en van een goed pensioen kunt gaan genieten, moet je inzicht krijgen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensioendatum.

  Dreigt een tekort, dan zul je zelf aanvullende maatregelen moeten treffen!  Verton & De Laat kan je hierover verder informeren.

 • Maak hier gerust een afspraak met Verton & De Laat