Pensioen. De meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde!

Werkgever

Elke ondernemer met mensen in dienst, krijgt ermee te maken. Wist je dat pensioen de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde is?

Een goede pensioenregeling kan dus aantrekkelijk zijn. Voor het behouden en motiveren van je werknemers. Of bij het aantrekken van nieuw personeel.

Maar hoe weet je wat voor soort pensioen het beste bij de organisatie past? Om een bewuste keuze te kunnen maken informeren wij je graag over hoe het Nederlandse pensioengebouw in elkaar steekt. 

 • Pensioenadvies werkgever

  Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). 

  Daarmee wordt bereikt dat het door je pensioenadviseur gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen. Hieronder informeren wij je over een aantal belangrijke aspecten van een collectieve pensioenregeling.

 • De drie pijlers van het pensioengebouw

  De manier waarop we in Nederland het pensioen regelen, noemen we het pensioengebouw. Dit pensioengebouw bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, pensioen van de werkgever en aanvullingen die je privé doet.

   

  Pensioen 1e pijler: de overheid (AOW)

  De eerste pijler van de pensioenen in Nederland is de overheid. Elke Nederlander ontvangt een basispensioen. Dit is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (AOW).

   

  Pensioen 2e pijler: de werkgever

  De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw.

  Vaak is de werkgever verplicht om het pensioen onder te brengen bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kun je een collectieve regeling voor de werknemers onderbrengen bij een pensioenverzekeraar.

   

  Pensioen 3e pijler: privé

  Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen niet voldoende is om de gewenste levensstijl voort te zetten.

 • Collectieve pensioenregeling

  Collectief werkgeverspensioen

  Pensioen van de werkgever is naast de AOW voor werknemers de voornaamste inkomstenbron na hun pensionering.

  Hoe kun je als werkgever het pensioen voor de werknemers organiseren? Welke keuzes heb je en wat zijn de kosten?

  Is pensioen voor de werknemers verplicht?

  Het is niet wettelijk verplicht om de werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde.

  Fiscaal aantrekkelijk, lage kosten

  De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. Je hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen.

  Je kunt de kosten delen met de werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van de pensioenpremie. Het deel van de werknemer wordt ingehouden op het bruto salaris.

  Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om je werknemers ook na hun pensionering van inkomen te voorzien.

  Wat kost een pensioen?

  Voor de werkgever zijn vooral de kosten van de pensioenregeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Zo stijgen de kosten als je kiest voor meer garanties voor de werknemers.

  Een indicatie is snel te geven op basis van het aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd en inkomen.

  Pensioenoplossingen

  Er zijn verschillende pensioenoplossingen waarmee je het pensioen voor de werknemers optimaal kunt regelen. Of je nu één werknemer hebt of vijfhonderd. De inrichting van de pensioenregeling hangt af van de keuzes.

  Pensioen is niet eenvoudig. Pensioen is zelfs razend ingewikkeld. Maak daarom gebruik van specialisten die hun vak verstaan.

 • Eindloonregeling nader bekeken

  De hoogte van het pensioen in de eindloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

  Pensioen bij een eindloonregeling

  Bij de eindloonregeling wordt steeds uitgegaan van het laatst verdiende salaris.

  Bij elke salarisverhoging wordt het pensioen dat de werknemer al heeft opgebouwd, opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag. Dat heet een backserviceverhoging.

  Het uiteindelijke pensioenresultaat is bij de eindloonregeling dus niet afhankelijk het salarisverloop gedurende de hele carrière, maar uitsluitend van het laatst verdiende salaris (het eindloon).

  Waarom kiezen voor eindloon

  Werkgevers die kiezen voor een eindloonregeling, kiezen voor de beste regeling voor hun werknemers.

  Omdat het eindloon de basis is van deze regeling, wordt de werkgever geconfronteerd met grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer salarisverhoging krijgt. Een stijging in salaris werkt niet alleen door in toekomstige dienstjaren, maar ook in de achterliggende dienstjaren.

  Voordelen van eindloon

  Het belangrijkste voordeel voor werknemers is dat het eindloonpensioen een gegarandeerd pensioen is.

  In tegenstelling tot een pensioenfonds mag een verzekeraar een gegarandeerde uitkering of premie niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dit betekent dat de verzekeraar de garanties die ze geven simpelweg moeten waarmaken.

  Pensioen opbouwen met eindregeling

  De hoogte van de premie die de werkgever betaalt, is gebaseerd op het eindloon van de werknemers. Deze premie ligt dus niet vast. De werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerde pensioenuitkering, deze staat dus vast. Dus de werknemers weten hoeveel ze uitgekeerd krijgen op de pensioendatum.

  Pensioen uitkeren

  De verzekeraar zet het opgebouwd pensioenkapitaal van de werknemers op de pensioendatum om in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

 • Middelloonregeling nader bekeken

  De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

  Pensioen bij een middelloonregeling

  Het woord middelloon spreekt bijna voor zich. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen. Het middelloon pensioen heeft voordelen voor zowel de werknemers als de werkgever.

  Waarom kiezen voor middelloon

  Werkgevers die kiezen voor een middelloonregeling pensioen, kiezen voor beheersbare pensioenlasten.

  Omdat het gemiddeld verdiende loon de basis is van het middelloon, heeft de werkgever geen last van grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer salarisverhoging krijgt. Een stijging in salaris werkt alleen door in toekomstige dienstjaren.

  Voordelen voor werknemers

  Het belangrijkste voordeel voor werknemers is dat het middelloon pensioen een gegarandeerd pensioen is.

  In tegenstelling tot een pensioenfonds mag een verzekeraar een gegarandeerde uitkering of premie niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dit betekent dat de verzekeraar de garanties die ze geven simpelweg moeten waarmaken. 

  Pensioen opbouwen met middelloonregeling

  De hoogte van de premie die de werkgever betaalt, is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon van de werknemers. Deze premie ligt dus niet vast. De werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerde pensioenuitkering, deze staat dus vast. Dus de werknemers weten hoeveel ze uitgekeerd krijgen op de pensioendatum.

  Pensioen uitkeren

  De verzekeraar zet het opgebouwd pensioenkapitaal van de werknemers op de pensioendatum om in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

  Pensioen op maat met middelloonregeling

  Middelloon is een van de mogelijke regelingen in een maatwerkoplossing voor de grotere werkgever.

 • Beschikbare premieregeling nader bekeken

  De premie die door de werkgever wordt betaald is de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast.

  Twee varianten

  • Gegarandeerd kapitaal. Met de beschikbare premie wordt een verzekering gekocht voor een gegarandeerd kapitaal, waarmee op de pensioendatum pensioen wordt aangekocht.
  • Beleggen. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. Van het vermogen wordt op de pensioendatum pensioen aangekocht. De werknemer loopt risico op de beleggingen maar profiteert ook wanneer er hoge rendementen worden behaald.

   

  Gegarandeerd kapitaal

   

  1. Pensioen opbouwen

  Als werkgever bepaal je de pensioenpremie die je besteedt aan het pensioen van de werknemers. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemers. Die premie ligt vooraf vast. Dus als werkgever weet je vooraf waar uje aan toe bent. De werknemers bouwen een gegarandeerd pensioenkapitaal op, deze staat dus vast.

  2. Pensioen aankopen

  Op de pensioendatum komt het opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering. De werknemers mogen dit alleen gebruiken voor het aankopen van een periodieke pensioenuitkering. Bij welke verzekeraar ze dit doen, mogen ze zelf beslissen. De hoogte en vorm van het pensioen (en van de uitkeringen dus) staan nog niet vast. Die zijn onder meer afhankelijk van de rentestand op het moment van de aankoop van het pensioen.

  3. Pensioen uitkeren

  Zodra de werknemer heeft besloten bij welke partij hij zijn pensioen laat uitkeren, wordt zijn opgebouwd pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

   

  Beleggen

  1. Pensioen opbouwen

  Als werkgever bepaal je de pensioenpremie die je besteedt aan het pensioen van de werknemers. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemers. Die premie ligt vooraf vast. Dus als werkgever weet je vooraf waar je aan toe bent. Omdat de verzekeraar belegt, is er geen garantie op het pensioenkapitaal. De hoogte van het pensioenkapitaal voor de werknemers is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

  2. Pensioen aankopen

  Op de pensioendatum komt het opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering. De werknemers mogen dit alleen gebruiken voor het aankopen van een periodieke pensioenuitkering. Bij welke verzekeraar ze dit doen, mogen ze zelf beslissen. De hoogte en vorm van het pensioen (en van de uitkeringen dus) staan nog niet vast. Die zijn onder meer afhankelijk van de rentestand op het moment van de aankoop van het pensioen.

  3. Pensioen uitkeren

  Zodra de werknemer heeft besloten bij welke partij hij zijn pensioen laat uitkeren, wordt zijn opgebouwd pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

   

  Waarom kiezen voor beschikbare premieregeling

  De werkgever bepaalt zelf de hoogte van de premie en komt zo niet voor verrassingen te staan. Werknemers hebben in de beschikbare premieregeling soms de keuze wat er met de beschikbare premies gebeurt.

 • Maak hier gerust een afspraak met Verton & De Laat

Wat betekent dit voor de werkgever?

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen.

Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.

Relevante informatie over de onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van uw pensioenadviseur een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met uw werknemers. 

 • Pensioencommunicatie met werknemer

  Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom is het belangrijk om de werknemers te informeren over de inhoud van de pensioenregeling. Een werknemer weet immers vaak niet wat er gebeurt bij pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag en echtscheiding.

  Een pensioenadviseur kan je helpen bij het:

  • houden van personeelspresentaties
  • voeren van individuele informatieve gesprekken met alle betrokken werknemers
  • persoonlijk infomeren van nieuwe werknemers
  • informeren van vertrekkende en nieuwe werknemers over het al dan niet nuttig zijn van waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen
  • etc....
 • Het adviestraject

  Een  adviestraject bestaat gewoonlijk uit 4 fasen:

  1. Inventarisatie

  In deze fase is je adviseur wettelijk verplicht om bij jou als werkgever informatie in te winnen over:

  • Kennis en ervaring
  • De financiële positie van de onderneming
  • De doelstelling van de werkgever
  • De risicobereidheid van de werkgever

  2. Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies

  In deze fase kun je er op rekenen dat aandacht geschonken wordt aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de werkgever. Maar ook dat de door de werkgever (mondeling) verstrekte gegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid, voor zover mogelijk.

  In deze fase informeert de pensioenadviseur de werkgever in algemene zin over alle relevante pensioensconstructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

  3. Analyse

  In de analysefase vertaalt de pensioenadviseur de kenmerken van de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en de aanwezige kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling en/of pensioenproduct. Deze analyse wordt vaak actuarieel onderbouwd.

  4. Advies en nazorg

  De pensioenadviseur brengt een advies uit dat aansluit bij de wensen en doelstellingen, op basis van alle verzamelde informatie.

  In geval door de pensioenadviseur een pensioenproduct is afgesloten zal de adviseur gedurende de looptijd van het pensioenproduct de onderneming ondersteunen. De mate van ondersteuning wordt gewoonlijk vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement).

 • Waarom je een pensioenadviseur nodig hebt

  Pensioen is inmiddels razend ingewikkeld. Een foutje wordt door de fiscus afgestraft of kan leiden tot enorme boetes, of een veel hogere premieafdracht.

  Pensioenadviseurs hebben in de regel een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Je moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

  • Quickscan pensioenregeling
  • Ontwerp pensioenregeling
  • Scan Financiële positie
  • BPF-scan
  • Controle juridische documenten
  • Controle pensioenadministratie
  • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
  • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
  • Actuariële controle
  • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
  • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
  • Waardeoverdrachtberekening individueel
  • Waardeoverdrachtberekening collectief
  • Harmonisatie pensioenregelingen
  • Due diligence
  • Verplichtstellingen en dispensatie
  • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
 • Maak hier gerust een afspraak met Verton & De Laat