Ondernemer & Ouderdomspensioen!

Als ondernemer en als ZZP'er moet u het allemaal zélf regelen!


Als ondernemer bouwt u geen ouderdomspensioen op bij een werkgever. Regelt u zelf geen pensioen, dan ontvangt u later alleen de AOW en dat is een minimum inkomensvoorziening. Daarom is het verstandig om (aanvullend) pensioen op te bouwen.

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat een kwart van de ondernemers | zzp'ers geen pensioen opbouwt. De meeste zelfstandigen zien wel de noodzaak van het sparen voor een pensioen wel in, maar schuiven concrete actie voor zich uit.

Geld van nu voor uw oude dag!

Denkt u weleens na over uw oude dag? Over hoe u dan rondkomt als u bent gestopt als zelfstandig ondernemer? Als u na een leven lang hard werken eindelijk wilt gaan genieten van uw pensioen zult u hiervoor tijdig wat moeten regelen.

Samen met Pensioendesk Verton & De Laat regelt u uw pensioen zonder financiële zorgen en vooral zonder gedoe!

Wat is eigenlijk een goed ouderdomspensioen?

Een vuistregel: een goed ouderdoms-pensioen is gelijk aan 70% van het inkomen voorafgaand aan uw pensioen.

Maar iedere situatie is weer anders. Als er bijvoorbeeld sprake is van een groot bij elkaar gespaard vermogen, dan kunt u met minder toe.

Fiscaal voordelig pensioen opbouwen

Wist u dat de fiscus een forse bijdrage levert aan uw pensioen? Dit voordeel kan oplopen tot bijna 50%. U spaart dus niet alleen een mooi bedrag voor uw oude dag, u verlaagt ook uw fiscale inkomen waardoor u minder belasting betaalt. Stel uw pensioenspaarpot niet langer uit en profiteer direct.

Geld van nu voor later een mooi pensioen! Pensioendesk Verton & De Laat kan u er alles over vertellen!

Hoe lang kunt u nog sparen voor uw oude dag?


Reken uit per wanneer u AOW ontvangt en bereken het aantal jaren dat u nog kunt sparen voor uw oude dag!

Het is belangrijk om te weten wat uw levensverwachting is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar u kunt sparen voor een extra aanvulling op uw inkomen.

Als u de dúúr van dat extra inkomen heeft kunt u vervolgens uitrekenen hoe groot het kapitaal moet zijn om die extra uitkering te kunnen financieren.

Wij helpen u vérder met onafhankelijk pensioenadvies!


Heeft u als werkgever een pensioenvraag of een serieus pensioenvraagstuk, bijvoorbeeld met uw ondernemingsraad, pensioenfonds of met uw pensioenverzekeraar?

Of heeft u behoefte aan begeleiding bij de transitie van uw bestaande regeling (de Wet toekomst pensioenen)?

Dan staat Pensioendesk Verton & De Laat graag tot uw beschikking. Snel, persoonlijk en accuraat.

Wie zijn onze opdrachtgevers:

  • werkgevers
  • de ondernemer zelf
  • ondernemingsraden
  • advocaten
  • accountants, boekhoud- en administratiekantoren
  • collega's uit het vak zoals assurantiebedrijven, intermediairs en financieel advieskantoren
  • en natuurlijk ook voor particulieren

Pensioendesk Verton & De Laat is volledig onafhankelijk: hij bemiddelt niet in verzekeringen of in andere financiële producten.

Meer info


Nabestaandenpensioen

Pensioentekort?

Oplossingen

Wat kunnen wij voor u doen?