Graag vertellen u wat meer over ons kantoor!

Wat is onze werkwijze

Persoonlijk advies over uw pensioenregeling is alleen mogelijk met een partner die u kent. Wij willen u dus graag leren kennen omdat persoonlijk advies hét uitgangspunt van onze organisatie is. Pensioendesk Verton & De Laat is een financieel adviesbureau met de focus op klantbelang.

Wij geloven dat een persoonlijke samenwerking de sleutel is tot een zorgeloze toekomst met de juiste verzekeringen en adviezen. Daar beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk mee. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw toekomst kunnen betekenen?

Pensioendesk Verton & De Laat richt zich uitsluitend op pensioenvoorzieningen voor de werkgever, werknemer en ondernemers. Daarbij houden wij onder meer rekening met de feitelijke situatie, de wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden en – uiteraard – het wettelijke kader.

Ons adviestraject is in vijf stappen te verdelen:

1. Inventarisatie
2. Analyse
3. Advies
4. Inkoopbegeleiding
5. Implementatie

Beheerwerkzaamheden door Pensioendesk Verton & De Laat vinden plaats op basis van een Service Level Agreement.

Pensioendesk Verton & De Laat verricht haar werkzaamheden uitsluitend op declaratiebasis. In de meeste gevallen is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief.