Samen kijken wij naar uw huidige situatie en geven wij u een goéd advies!

9 manieren om uw oude dag te financieren


1. Spaar met een lijfrente (bankspaar) product

2. Koopsompolis

3. Zelf sparen en beleggen

4. Hypotheek aflossen

5. De overwaarde van uw huis verzilveren

6. Fiscale oudedagsreserve, de FOR (tot 1 januari 2023)

7. Uw bedrijf verkopen

8. Langer doorwerken

9. Verdergaan met pensioen bij uw ex-werkgever

Dit zijn uw mogelijkheden voor het sparen voor uw oude dag


Een lijfrente is een kapitaal dat wordt opgebouwd door periodiek of eenmalig een bedrag opzij te zetten. Met dit opgebouwde kapitaal kunt u een uitkering aankopen. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat u AOW krijgt. Maar dit kan ook eerder of later. Er zijn verschillende typen lijfrenten:

 • verzekerde lijfrente
 • spaarlijfrente
 • en beleggingslijfrente

Goed om te weten:
De uitkering kan tijdelijk zijn (minimaal vijf jaar) of levenslang (tot minimaal twintig jaar na uw AOW) en moet uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd ingaan.

Voordelen

 • Uw inleg is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt niet onbeperkt de inleg in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. U bent gebonden aan een maximum: de jaarruimte. Verderop kunt u deze jaarruimte berekenen.
 • Als u uw pensioenuitkering aankoopt, betaalt u alsnog belasting. Maar in de regel is dat minder. U betaalt daarnaast geen vermogensbelasting over het vermogen op uw polis of lijfrenterekening.
 • U bent flexibel, u kunt zelf bepalen hoeveel en hoe vaak u inlegt en dit bedrag aanpassen.
 • Afgeschermd: mocht u ooit een beroep moeten doen op de bijstand, dan hoeft u dit vermogen niet eerst aan te spreken, in tegenstelling tot ‘gewoon’ vermogen.
 • Uw geld staat veilig. De instel;ling bij wie u de lijfrente heeft ondergebracht staat onder strenge controle van De Nederlandsche Bank en de AFM.

Nadelen

 • Uw geld zit vast: de lijfrente heeft als doel een uitkering aan te kunnen voor uw oude dag. Daarom kunt u het niet zomaar spenderen aan een ander doel.
 • Wilt u het geld toch eerder opnemen? Dan betaalt u naast de inkomstenbelasting een extra 20% revisierente.

Een koopsompolis en nagenoeg hetzelfde als een lijfrente met één verschil: bij een koopsom stort u éénmalig een bedrag in een polis of op een rekening. Uw verzekerraa of bank gaat dit geld beleggen. Op de einddatum koopt u met het opgebouwde kapitaal een uitkering.

Goed om te weten:
De uitkering kan tijdelijk zijn (minimaal vijf jaar) of levenslang (tot minimaal twintig jaar na uw AOW) en moet uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd ingaan.

Voordelen

 • Uw eenmalige inleg is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt niet onbeperkt de inleg in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. U bent gebonden aan een maximum: de jaarruimte. Verderop kunt u deze jaarruimte berekenen.
 • Als u uw pensioenuitkering aankoopt, betaalt u alsnog belasting. Maar in de regel is dat minder. U betaalt daarnaast geen vermogensbelasting over het vermogen op uw polis of lijfrenterekening.
 • Afgeschermd: mocht u ooit een beroep moeten doen op de bijstand, dan hoeft u dit vermogen niet eerst aan te spreken, in tegenstelling tot ‘gewoon’ vermogen.
 • Uw geld staat veilig. De instelling bij wie u de lijfrente heeft ondergebracht staat onder strenge controle van De Nederlandsche Bank en de AFM.

Nadelen

 • Uw geld zit vast: de lijfrente heeft als doel een uitkering aan te kunnen voor uw oude dag. Daarom kunt u het niet zomaar spenderen aan een ander doel.
 • Wilt u het geld toch eerder opnemen? Dan betaalt u naast de inkomstenbelasting een extra 20% revisierente.

Zelf sparen

U kunt geld opzij zetten op een aparte spaarrekening. Bijvoorbeeld als u geld over heeft kunt u periodiek of eenmalig een bedrag inleggen. De hoogte van de spaarrente speelt hierin een belangrijke rol. En die is tegenwoordig niet al te hoog.

En let op: u wilt natuurlijk dat uw spaarpot groeit en koopkracht behoudt in de toekomst. De rentevergoeding moet dus ruim boven het inflatiepercentage liggen, anders wordt uw geld vooral minder waard.

Zelf beleggen

U kunt ook zelf beleggen om uw pensioen aan te vullen. Het voordeel ten opzichte van sparen is dat de kans op een hoger rendement groter is. Het nadeel is dat u bij beleggen meer risico loopt: uw geld kan (flink) in waarde schommelen. Het hangt onder andere af van hoe u belegt. U maakt daarnaast ook kosten voor het beleggen.

Voordelen

 • Sparen en/of beleggen voor uw oude dag is enorm flexibel omdat uw geld
  op een eigen spaar- of beleggingsrekening staat. U kunt er altijd bij.
 • Als u geld opneemt, dan moet u uiteraard wel weer opnieuw geld sparen of meer geld inleggen om uw doel te behalen.

Nadelen

 • Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u elk jaar belasting in box 3. Deze belasting betaalt u als uw vermogen boven een bepaalde drempel uitkomt. Over de lange termijn kan dit bedrag flink oplopen.
 • Sparen levert nauwelijks rendement op. Sparen is een veilige manier om een buffer op te bouwen, maar voor het opbouwen van een pensioen is het niet geschikt.
 • Kennis, kunde en tijd: voor sparen heb je geen kennis nodig. Gaat u beleggen, dan is dat andere koek. Weliswaar kunt u met beleggen een hoger rendement halen, maar het vraagt ook meer van u. Heeft u de benodigde kennis, kunde en de tijd? Het is maar de vraag of u dezelfde rendementen kunt halen als professionele vermogensbeheerders.
 • Zelf sparen of beleggen vraagt om veel discipline. U kunt tenslotte op ieder moment bij uw geld en voor u het weet heeft u het geld gebruikt voor iets anders.
 • Spaargeld is maar tot € 100.000 gedekt door het depositogarantiestelsel. Mocht uw bank failliet gaan, dan kunt u naar de rest fluiten.
 • Bijstandstoets en WLZ: als u gebruik maakt van de Bijstand of van de WLZ moet u eerst dit geld gebruiken, voordat u aanspraak kunt doen op een bijstandsuitkering en moet u fors bijbragen aan de kosten van de WLZ.

Extra aflossen op uw hypotheek kunt u overwegen om te besparen op uw maandlasten. Als u met pensioen gaat en u heeft uw hypotheek (grotendeels) afgelost heeft u simpelweg minder maandlasten en kunt zich een lager inkomen veroorloven.

Maar is versneld aflossen wel altijd een goed idee en waar moet u allemaal op letten? Pensioendesk Verton & De Laat vertelt u alles wat u moet weten over extra aflossen op uw hypotheek.

Voordelen

 • Bij de meeste hypotheken kunt u jaarlijks 10% (of meer) boetevrij aflossen.
 • Wanneer u de hypotheek op uw huis geheel of gedeeltelijk hebt afgelost, zijn uw vaste
  lasten lager. Dit geeft u meer financiële vrijheid.

Nadelen

 • Fiscaal niet aantrekkelijk: als u meer aflost, ontvangt u minder hypotheekrenteaftrek.
 • U lost af met netto geld.
 • Het rentepercentage op uw hypotheek speelt ook mee. Bij een lage hypotheekrente is de besparing beperkt.
 • Veiligheid: uw huis staat niet veilig bij een onverhoopt faillissement en telt mee voor de
  bijstandstoets en voor de WLZ. Dit betekent dat u de overwaarde van uw huis te gelde moet maken. En maar al te vaal leidt dat tot een gedwongen verkoop.

Als u met pensioen gaat en u heeft uw hypotheek (grotendeels) afgelost heeft u lagere maandlasten (geen aflossingen en geen rentebetalingen) en kunt zich dus een lager inkomen veroorloven.

Maar daar komt nog een groot voordeel bij: uw huis is vrij van hypotheek en dus heeft u een enorme overwaarde. Deze overwaarde kunt u te gelde maken met bijvoorbeeld een 'verzilverhypotheek'. Maar is de overwaarde gebruiken wel altijd een goed idee en waar moet u allemaal op letten?

Wilt u van de overwaarde iedere maand een deel van het bedrag op uw rekening krijgen als aanvulling op uw pensioen? U mag het geld flexibel besteden, zodat u comfortabel kunt blijven leven na uw AOW-leeftijd. Maar u kunt het net zo goed besteden aan het verduurzamen of toekomstbestendig maken van uw woning. Of u helpt uw kinderen met een schenking.

Tot 01-01-2023 heeft u een deel van uw winst kunnen reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoeft u pas later belasting te betalen.

Uw huidige reservering blijft staan en wordt bevroren. Uiteraard moet u daar nog steeds over afrekenen als u stopt met uw bedrijf.

U kunt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen.

Als u ondernemer bent kan het zijn dat uw pensioen afhankelijk is van de verkoop van uw bedrijf. Bij verkoop van uw bedrijf neemt u de lastige beslissing om afstand te doen van uw levenswerk.

De waarde van uw bedrijf wordt o.a. bepaald door de huidige financiële resultaten en de toekomstige verwachtingen. Een waardebepaling kan u als ondernemer inzicht verschaffen of u voldoende stakingswinst weet te realiseren om te kunnen gaan genieten van uw pensioen of hoeveel jaar u nog moet doorwerken om dit te bewerkstelligen.

Verwachtingen managen

Kopers van bedrijven stellen in het algemeen een aanblijftermijn van één tot drie jaar voor zodat de transitie van verkoper tot koper wordt gewaarborgd. Ondernemers die hier niet in mee willen gaan, ontvangen over het algemeen niet de maximale prijs. U doet er dus goed aan om de eventuele verkoop van uw bedrijf ruim voor uw pensioendatum te plannen.

Het begint allemaal met een goede voorbereiding

Door op tijd na te denken en te investeren in de verkoop kan zowel op financieel als persoonlijk vlak het maximale resultaat worden behaald en kunt u genieten van uw pensioen.

Meer en meer zijn er ondernemers die na hun pensioendatum niet blijven stilzitten maar doorwerken, fulltime of parttime. Als u doet wat u leuk vindt, dan wilt u helemaal niet
stoppen, toch?

Het aantal 65-plussers met betaald werk stijgt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2003 had 5,5% van de 65- tot 75-jarigen in Nederland een betaalde baan. Daarna steeg dit bijna elk jaar, tot 16,2% in 2022!

Als u werkt en een inkomen heeft, heeft u minder pensioen nodig. U hoeft dan ook minder te sparen. Daarnaast blijft u actief en staat u midden in de maatschappij. Dit geeft veel mensen, naast de sociale contacten, een gevoel van voldoening.

Let op: het is niet zeker of doorwerken straks voor u haalbaar is. Er spelen onzekere factoren mee.  Bent u fysiek en mentaal in staat om door te werken? En komt u nog aan de bak?

Heeft u in loondienst gewerkt, dan kunt u misschien uw pensioen blijven opbouwen bij uw toenmalige pensioenuitvoerder. Dit noemen we ook wel vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

U kunt dit zelf regelen of u kunt afspraken maken met uw werkgever in een beëindigingsovereenkomst of via een sociaal plan. U kunt uw vragen natuurlijk ook voorleggen aan Pensioendesk Verton & De Laat.

Er zijn een aantal initiatieven genomen voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op ondernemers|zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij u zich als ondernemer vrijwillig kunt aansluiten. Pensioendesk Verton & De Laat kan u hierover verder informeren!

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Met een oudedagslijfrente ontvangt u een lijfrente-uitkering tot uw overlijden. De uitkeringen mogen niet stoppen vóór uw overlijden. De uitkering mag op elk gewenst tijdstip ingaan, maar uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

De lijfrentematerie is bijzonder ingewikkeld geworden. U moet letten op veel, heel veel fiscale regeltjes. Laat u dus bijstaan door de specialisten van Pensioendesk Verton & De Laat!

Hoeveel ouderdomspensioen u eventueel via uw oude werkgever(s) al heeft opgebouwd kunt u heel makkelijk terugvinden op de site van Mijnpensioenoverzicht.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht

Onderstaand een handige uitleganimatie van de website MijnPensioenOverzicht.

Als bij uw overlijden een lijfrentekapitaal beschikbaar komt kunt u hier uitrekenen hoe hóóg is de maandelijkse bruto lijfrente-uitkering is die uw nabestaande kan kopen.

Als u weet hoe hoog de maandelijkse lijfrente-uitkering is en u weet de duur van de uitkering, kunt u met deze rekenmodule berekenen welk lijfrentekapitaal daarvoor benodigd is.

Als u stopt met werken is het belangrijk om te weten wat -op dat moment- uw resterende gemiddelde levensverwachting is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar u eventueel een extra aanvulling op uw inkomen nodig heeft.

U kunt een lijfrente afsluiten in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of beleggingsrecht moet voldoen aan de volgende voorwaarden om als lijfrente beschouwd te worden:

 • de lijfrente is afgesloten bij een toegelaten financiële instelling
  Denk hierbij aan een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten.
 • de lijfrente geeft recht op een periodieke uitkering die uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent
  Een periodieke uitkering betekent hier dat sprake moet zijn van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Dat is bijvoorbeeld zo als u maandelijks een uitkering krijgt van € 300.00
 • de uitkering van de lijfrente moet voldoen aan bepaalde voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn afhankelijk van wie de lijfrente uitkeert en van het soort lijfrente
 • u laat de lijfrente-uitkeringen op tijd ingaan of zet de lijfrente op tijd om in een andere lijfrente

Voldoet uw lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of -beleggingsrecht niet aan deze voorwaarden?

Dan is dit geen lijfrente waarvan u de premies of stortingen mag aftrekken.